Ներքին այրման ռոտորային շարժիչ

Գյուտարար, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գրիգորի Մանասարյանը նորարարական  ներքին այրման ռոտորային շարժիչի հեղինակն է։

Ռ Ո Տ Ո Ր Ա Յ Ի Ն     Շ Ա Ր Ժ Ի Չ

Եթե անշարժ իրանի արտաքին տրամագիծը հավասար է Ф=400 մմ, իսկ լայնության 120 մմ, մեկ խցի աշխատանքային ծավալը հավասար կլինի Vh = 0,3 լ, իսկ թիակի պտտման միջին շառավիղը Rср = 0,16 մ:
Այս դեպքում շարժիչի լրիվ զանգվածը չի գերազանցի 100 կգ:
Եթե պտուտաթվերը հավասար լինեն n = 2000 պտ/րոպ, ապա շարժիչի էֆեկտիվ հզորությունը և ոլորող մոմենտը կկազմեն համապատասխանաբար Ne ≈ 500 կՎտ և Мкр. ≈ 2500Նմ:

 

Շարժիչը ունի հետևյալ հիմնական առավելություններ.

– շարժիչում բացակայում է շուռտվիկ շարժաթևային և փականային գազաբաշխման մեխանիզմները, ինչպես նաև թափանիվը, որի հետևանքով զգալիորեն նվազում է շարժիչի զանգվածը և գաբարիտային չափերը,
– շարժիչի բոլոր հիմնական մասերը կատարում են պտտական շարժում,
– քանի որ սեղմման և այրման տակտերը տեղի են ունենում տարբեր խցերում, որոնց ջերմաստիճանները նույնպես տարբեր են, տեղի է ունենում վառելիքի որոշակի տնտեսում,
– ունենում ենք գործնականորեն հաստատուն և մեծ ոլորող մոմենտի լծակ,
– ներածման և արտածման պատուհանների տրամագծերը անհամեմատ ավելի մեծ են, քան փականային գազաբաշխման մեխանիզմում, որը բերում է շարժիչի մղակային կորուստների նվազեցման,
– ռոտորի մեկ պտույտի ժամանակ իրականացվում է 16 աշխատանքային տակտ,
– շարժիչը լռիվ հավասարակշռված է,
– շարժիչն իրենից ներկայացնում է մի մոդուլ, ինչը թույլ է տալիս ի հաշիվ մոդուլների ավելացման բազմապատիկ մեծացնել ամբողջ ուժային տեղակայանքի հզորությունը:

 

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=1242&lang=hy

Leave a Reply

Your email address will not be published.