Ինպես է աշխատում ազատ էներգիայի գեներատորը

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=75&lang=hy

Էլեկտրամագնիսական դաշտի, էլեկտրանյութի, էլեկտրաատոմի եւ էլեկտրականության միասնականության Ռիբնիկովի տեսությունը

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=74&lang=hy

Երկիրը չի պտտվում արեւի շուրջը

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=73&lang=hy

Ազատ էներգիան կեղծիք է

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=72&lang=hy

Ազատ էներգիաի գաղտնիքները

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=71&lang=hy

Ծանրաբեռվածության մեծացմանը զուգընթաց պակասում է էներգիայի սպառումը

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=70&lang=hy

Մագնիսական շարժիչ՞

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=69&lang=hy

Ջուրը վառող սարք

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=68&lang=hy

Ինքնասնուցվող պարզ սխեմա

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=66&lang=hy

Ինքնասնուցվող պարզ սխեմա

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=67&lang=hy

Ինքնասնուցվող համակարգեր

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=65&lang=hy

Ինքնասնուցվող սխեմա մաս 2

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=64&lang=hy

Ազատ էներգիաի գեներատոր` ջրից

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=62&lang=hy

Հավերժական շարժիչներ 11

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=61&lang=hy

Հղումներ

http://panacea-bocaf.org/ https://www.youtube.com/watch?v=tNG4aR_CsdU

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=60&lang=hy

Ավտոմեքայի վառելիքի խնայողություն` ջրի միջոցով

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=59&lang=hy

Բարգավաճում

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=58&lang=hy

Պատրաստում ենք ազատ էներգիաի շարժիչ, մաս 2

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=57&lang=hy

Պատրաստում ենք ազատ էներգիաի շարժիչ, մաս 1

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=56&lang=hy

Ազատ էներգիաի գեներատոր, մաս 3

This content has restricted access, please type the password below and get access.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=51&lang=hy