Pargev Manukyan

Pargev Manukyan – engineer-electrician. Working in PFWM politekhnikakanhamalsaranum vorpeselektraenergetikambionivarich. Innegyuteri author voronkveraberumenelektratermiayin. Himnakanumzbaghvum to induktsiontakatsman and metaghnerihaletsmankhndirnerov.

Permanent link to this article: http://ntfund.nt.am/?p=651&lang=en

Leave a Reply